Atmiņas institūcijām

Atmiņas institūcijas aicinām iesaistīties ne vien stāstu apzināšanā un dokumentēšanā, bet arī informēt par savā kolekcijā atrodamajām liecībām, kas ir saistītas ar Baltijas ceļu un tā organizēšanu. Piemēram, izveidojiet priekšmetu, fotogrāfiju un dokumentu izstādi. Ja kādu apstākļu dēļ tas ir sarežģīti, ir iespējams izmantot citu muzeju sagatavotās ceļojošās izstādes par Atmodas laika notikumiem.

Lai mudinātu iedzīvotājus iesaistīties Baltijas ceļa stāstu vākšanā, sarīkojiet pasākumus, kas atsauks atmiņā Baltijas ceļa laiku tā dalībniekiem un informēs par to jauniešus, kas šo laiku nav piedzīvojuši. Piemēram, noorganizējiet tikšanos ar Latvijas Tautas frontes nodaļu aktīvistiem. Izmantojiet savas institūcijas krājumu sarunas rosināšanai un pajautājiet uzaicinātajiem dalībniekiem un apmeklētājiem, kā viņi pieredzēja Baltijas ceļu. Aiciniet iesaistīties arī apmeklētājus un informējiet par iespēju piedalīties arī Baltijas ceļa stāstos.

Piedāvājiet iespējas uzzināt par Baltijas ceļu paaudzei, kas to nav piedzīvojusi. Izveidojiet muzejpedagoģisku nodarbību par Baltijas ceļu, izmantojot savu krājuma priekšmetu izstādi vai ceļojošo izstāžu piedāvājumus. Nodarbība palīdzēs izprast vēsturiskos apstākļus, kuros Baltijas ceļš notika; jauniešiem, kuri auguši neatkarīgā valstī, tas nav pašsaprotami. Nodarbības beigās informējiet dalībniekus par Baltijas ceļa stāstiem un mudiniet viņus iesaistīties stāstu vākšanā!

 

Mācību iestādēm

Mācību iestādesaicinām rīkot izzinošus pasākumus, kā arī mudināt skolēnus intervēt savus vecākus, vecvecākus, draugus un paziņas. Piemēram, sarīkojiet mācību stundu par Baltijas ceļu. Izmantojiet UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidotos atbalsta materiālus, lai informētu ne tikai par Baltijas ceļa norisi, bet arī tā vēsturisko nozīmīgumu un starptautisko atzīšanu. Klases stunda var būt piemērots laiks, kad diskutēt par vērtībām, kas Baltijas valstu iedzīvotājus mudināja piedalīties cilvēku ķēdē, un to aktualitāti mūsdienās. Aiciniet skolēnus dokumentēt savu tuvinieku stāstus – tas ne tikai palīdzēs saglabāt vēsturiski nozīmīgu informāciju, bet arī veicinās paaudžu dialogu ģimenēs.

Noorganizējiet tikšanos ar Baltijas ceļa dalībniekiem! Izmantojiet Baltijas ceļa stāstu formu, lai palīdzētu skolēniem sagatavot jautājumus. Tikšanās var kalpot kā ierosinājums izzināt savu tuvinieku pieredzi, bet to var izmantot arī kā noslēguma sarīkojumu pēc tam, kad skolēni ir piedalījušies Baltijas ceļa stāstu dokumentēšanā. Šādā gadījumā tā dos iespēju ieraudzīt pieredžu daudzveidību un novērtēt katra individuālā stāsta unikālo vērtību.

Sarīkojiet skolā tematisku nedēļu! Izmantojiet šo laiku, lai kopīgi daudzinātu Baltijas ceļu. Rosiniet skolēnus aizdomāties un diskutēt par Baltijas ceļa vērtību aktualitāti mūsdienās. Mudiniet skolēnus iekļaut stāstu vākšanā gūto pieredzi sava viedokļa formulēšanā. Izmantojiet muzeju, bibliotēku un arhīvu resursus Baltijas ceļa nedēļas rīkošanai.

 

Bibliotēkām

Bibliotēkas aicinām iedrošināt vietējos iedzīvotājus stāstīt savus stāstus. Sarīkojiet stāstu vakaru sēriju, kurā piedalītos daži aicināti dalībnieki, bet iespēja izteikties būtu visiem apmeklētājiem. Lai atsauktu Baltijas ceļa laiku atmiņā, izveidojiet grāmatu un periodikas publikāciju izstādi par Atmodas perioda notikumiem. Kā sarunas ierosinātājs var kalpot arī dokumentālas filmas demonstrējums vai kāda nofilmēta atmiņu stāsta kopīga noskatīšanās.

Aicinām bibliotēku personālu pēc iespējas arī pašiem iesaistīties Baltijas ceļa stāstu vākšanā un dokumentēšanā, kā arī pastāstīt savu Baltijas ceļa stāstu.