Kas ir „Baltijas ceļa stāsti”?

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija apkopo atmiņu stāstus, lai nodrošinātu, ka tie tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm un kļūtu pieejami gan virtuālā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekts aicina ikvienu fiksēt savu Baltijas ceļa pieredzi neatkarīgi no tā, kādā veidā tas piedzīvots: ir piedalījies, izlēmis nepiedalīties vai arī bijis dalībnieks kādā no atbalsta akcijām citur pasaulē.

Kā piedalīties „Baltijas ceļa stāstos”?

Izmantojot „Baltijas ceļa stāstu” formu, fiksē savu Baltijas ceļa pieredzi rakstiski! Ja iespējams, pievieno arī ieskenētas tā laika fotogrāfijas! Aizpildi stāsta formu līdz 2014. gada 30. oktobrim un iesniedz to šajā mājaslapā vai sūti uz e-pastu: info@thebalticway.eu vai arī pa pastu UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, adrese: Pils laukums 4–206, Rīga, LV-1050.

Kā „Baltijas ceļa stāsti” tiks izmantoti?

Visi projekta laikā savāktie stāsti tiks apkopoti Baltijas ceļa 25.gadadienai veltītā kolekcijā, kas Latvijā tiks nodota glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Tautas frontes muzejā kā nozīmīga mantojuma daļa. Digitalizētās fotogrāfijas tiks nodotas Latvijas Nacionālās bibliotēkas un digitālās bibliotēkas Europeana arhīvam. Lietuvā stāsti tiks nodoti Lietuvas Nacionālajam arhīvam, bet Igaunijā – Igaunijas Okupāciju muzejam. Stāstam pievienotais vizuālais materiāls un sniegtā informācija apkopotā veidā, vai atsevišķos gadījumos citējot, tiks atspoguļota virtuālajā vidē, izmantota pētnieciskiem nolūkiem vai iekļauta vēsturisko liecību popularizēšanas materiālos.

25 spilgtākie stāsti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā izdevumā, kas ikvienam būs pieejama elektroniskā formātā.

Kāpēc piedalīties „Baltijas ceļa stāstos”?

Baltijas ceļš atmiņās un izjūtās par notikumiem Baltijas valstīs pirms 25 gadiem vieno vairāk nekā miljonu cilvēku. UNESCO starptautiskajā reģistrā „Pasaules atmiņa” ir iekļauti Baltijas ceļa dokumentārā mantojuma nozīmīgākie dokumenti, kas atspoguļo Baltijas ceļa organizēšanu un norisi. Ir svarīgi šo nozīmīgo notikumu dokumentēt vispusīgi, iekļaujot individuālas pieredzes un tādējādi stiprinot Baltijas valstu iedzīvotāju kopīgo sociālo atmiņu un nododot to nākamajām paaudzēm.

Kas var piedalīties „Baltijas ceļa stāstos”?

Projektā aicināta piedalīties visa sabiedrība. Projektā īpaši aicinātas iesaistīties izglītības iestādes, bibliotēkas, muzeji, arhīvi un kolekciju glabātāji, organizācijas, kas sadarbojas ar diasporām, UNESCO nacionālo komisiju partneri Baltijas valstīs, kā arī ikviens interesents.

Kā atbalstīt „Baltijas ceļa stāstu” vākšanu?

- Informē par „Baltijas ceļa stāstiem” un projekta mājaslapu sociālajos tīklos: Facebook.com, Draugiem.lv, Twitter.com!
– Seko projekta aktivitātēm Facebook.com, Draugiem.lv un Twitter.com!
– Pievieno Baltijas ceļa 25-gades logotipu savam profila attēlam sociālajos tīklos!