Dāvis Ūdris, Latvia

Toreiz man bija 8

Intervija par Baltijas ceļu

Intervija par Baltijas ceļu

Sveicināti, veicot šo interviju, es vēlos noskaidrot vairāk par Baltijas ceļu. Šis notikums notika 1989. gadā un ir palicis atmiņā daudziem cilvēkiem, jo šis bija liels solis uz priekšu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas neatkarībā. Tas vēl joprojām ir svarīgs notikums, par kuru cilvēki atceras. Šis notikums ir izskanējis visā pasaulē 1989. gadā un pat par to tika uzņemta filma, kurā atspoguļotas gan emocijas, gan epizodes par notiekošo. Šajā darbā es vēlos noskaidrot vairāk par to, kā tika reklamēts Baltijas ceļš un kā varēja uzzināt par šo notikumu, kā arī intervējamā attieksmi par šo notikumu 1989. gada 23 augustā.
Intervējamā – Ilva Ūdre.
Intervētājs – Dāvis Ūdris.
Dāvis: Vai jūs piedalījāties Baltijas ceļā?
Ilva: Nē, nesanāca.
Dāvis: Kādēļ nolēmāt nepiedalīties Baltijas ceļā?
Ilva: Nevarēju ierasties uz šo pasākumu, jo man bija iestājeksāmenu sagatavošanās kursi augstskolā.
Dāvis: Kā uzzinājāt, ka Baltijas ceļš tiek rīkots?
Ilva: No draugiem un paziņām, jau kādu laiku pirms Baltijas ceļa 1989.gada 23 augustā. Apmēram divas nedēļas pirms šā pasākuma es satikos ar draugiem, kuri man pateica, ka notiek šāds pasākums, kurā var piedalīties ikviens.
Dāvis: Kā jutāties Baltijas ceļa laikā?
Ilva: Saliedētāk un vienotāk, bet īstās sajūtas es nevarēju sajust, jo nepiedalījos, taču vēlāk man pastāstīja draudzene, kura piedalījās. Viņa teica, ka sajūtas bija neaprakstāmas, bet bija sajūtas- gan pacilājums, gan laime, gan saliedētība.
Dāvis: Ko īpaši aizkustinošu, biedējošu, iepriecinošu, šokējošu, saviļņojošu, pārsteidzošu, sajūsminošu redzēji Baltijas ceļa atspoguļojumā masu medijos?
Ilva: Cilvēku smaidus un attieksmi šajā pasākumā. Īpaši nesekoju līdzi, kas notika pasākumā, bet vēlāk noskatījos filmu, kurā atspoguļots Baltijas ceļš. Es mazliet nožēloju , ka nepiedalījos, jo visi stāsta, ka tas esot bijis vienreizīgi un neaprakstāmi.

Dāvis: Kā jūs vērtējat Baltijas ceļu mūsdienās?
Ilva: Pozitīvi. Apliecinot vienotību centienos pēc brīvības. Vajadzētu Baltijas valstīm ciešāk turēties kopā un sadarboties, lai no tā iegūtu gan cilvēki, gan valstis.
Paldies par interviju.

Pēc intervijas veikšanas varēju konstatēt, ka Baltijas ceļš tika publicēts, un par to zināja gandrīz visi. Pēc dotajām atbildēm varu secināt, ka sajūtas pēc Baltijas ceļa un tā laikā bija sajūtamas gaisotnē, jo par brīvību iestājās daudzi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji.